Şimdi, dünyayı tahkir edenler dört sınıftır.

Birincisi: Ehl-i marifettir ki, Cenâb-ı Hakkın marifetine ve muhabbet ve ibadetine sed çektiği için tahkir eder.

İkincisi: Ehl-i âhirettir ki, ya dünyanın zarurî işleri onları amel-i uhrevîden men ettiği için veyahut şuhud derecesinde imanla Cennetin kemâlât ve mehâsinine nisbeten dünyayı çirkin görür. Evet, Hazret-i Yusuf Aleyhisselâma güzel bir adam nisbet edilse yine çirkin göründüğü gibi, dünyanın ne kadar kıymettar mehâsini varsa, Cennetin mehâsinine nisbet edilse hiç hükmündedir. 1

Üçüncüsü: Dünyayı tahkir eder, çünkü eline geçmez. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor, muhabbetinden ileri geliyor.

Dördüncüsü: Dünyayı tahkir eder; zira dünya eline geçiyor, fakat durmuyor, gidiyor. O da kızıyor. Teselli bulmak için tahkir eder, “Pistir” der. Şu tahkir ise, o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki, hubb-u âhiretten ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelir.

Demek, makbul tahkir, evvelki iki kısımdır. Cenâb-ı Hak bizi onlardan yapsın. Âmin, bihurmeti Seyyidi’l-Mürselîn.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Nisâ Sûresi, 4:77; Ra’d Sûresi, 13:26; Mü’min Sûresi, 40:39; A’lâ Sûresi, 87:16-17.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Sonraki Risale: Üçüncü Mevkıf
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhisselâm : Allah selamı onun üzerine olsun
amel-i uhrevî : âhirete ait amel
Âmin bihurmeti Seyyidi’l-Mürselîn : “Peygamberlerin Efendisi hürmetine duamızı kabul et Allahım!”
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
ehl-i âhiret : âhiret ehli, âhiret hayatını esas tutan kimseler
ehl-i marifet : Allah’ı bilme ve tanıma lütfuna eren kimseler
hubb-u âhiret : âhiret sevgisi
kemâlât : mükemmellikler
kıymettar : kıymetli
makbul : kabul gören, geçerli
marifet : bilme, tanıma
marifetullah : Allah’ı tanıma ve bilme
mehâsin : güzellikler
muhabbet : sevgi
nisbet etme : kıyaslama
nisbeten : kıyasla, oranla
sed çekmek : engel olmak
şuhud : gözle görme
tahkir : küçümseme, hakaret etme
zarurî : zorunlu
Yükleniyor...