Yirmi Yedinci Söz

İçtihad Risalesi

Beş altı sene mukaddem, Arabî bir risalede içtihada dair yazdığım bir mesele, iki kardeşimin arzularıyla, o meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildirmek için, şu Söz, o mesele-i içtihadiyeye dair yazıldı.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلٰۤى اُولِى اْلاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 1

İÇTİHAD kapısı açıktır. Fakat şu zamanda oraya girmeye Altı Mâni vardır.

BİRİNCİSİ

Nasıl ki kışta, fırtınaların şiddetli olduğu bir vakitte, dar delikler dahi seddedilir; yeni kapıları açmak, hiçbir cihetle kâr-ı akıl değil. Hem nasıl ki büyük bir selin hücumunda, tamir için duvarlarda delikler açmak, gark olmaya vesiledir. Öyle de, şu münkerat zamanında ve âdât-ı ecânibin istilâsı ânında ve bid’aların kesreti vaktinde ve dalâletin tahribatı hengâmında, içtihad namıyla, kasr-ı İslâmiyetten yeni kapılar açıp, duvarlarından muharriplerin girmesine vesile olacak delikler açmak, İslâmiyete cinayettir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Eğer o meseleyi Peygambere ve mü’minlerden ihtisas ve salâhiyet sahibi kimselere havale etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi.” Nisâ Sûresi, 4:83.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Altıncı Söz / Sonraki Risale: Yirmi Sekizinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdât-ı ecânib : yabancı örf ve âdetler
Arabî : Arapça
bid’a : dine zarar verici yenilikler
cihet : yön, taraf
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
gark olma : boğulma
hadd : sınır, yetki
haddi tecavüz : çizgiyi aşma, ileri gitme
hengâm : zaman, ân
himmet : çalışma, gayret gösterme
içtihad : dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur’ân ve hadisten hüküm çıkarma
ihyâ : diriltme, canlandırma
ikame : yerleştirme
istilâ : yayılma
kâr-ı akıl : aklın kabul edeceği iş
kasr-ı İslâmiyet : İslâmiyet sarayı
kat’î : kesin
kesret : çokluk
kut : gıda
mâni : engel
mesele-i içtihadiye : içtihadla ilgili mesele
muayyen : belirlenmiş, kararlaştırılmış
muharrip : tahripçi, bozguncu
mukaddem : evvel, önce
münkerat : dince yapılması yasak olan şeyler
nam : ad
risale : küçük çaplı kitap
sarf etmek : harcamak
seddedilme : kapatılma
tahribat : yıkıp yok etmeler, bozmalar
tezelzül : sarsıntı
zaruriyât : dince yapılması zorunlu olan ve hükmü açıkça belirtilen işler
Yükleniyor...