Meselâ: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gecede Cenâb-ı Hakka karşı selâm yerinde اَلتَّحِيَّاتُ ِللّٰهِ demiş. Yani, “Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sânilerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, ey Rabbim, Sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla Sana takdim ediyorum.”

Evet, nasıl ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 1 اَلتَّحِيَّاتُ kelimesiyle bütün zîhayatın ibâdât-ı fıtrîyelerini niyet edip takdim ediyor.

Öyle de, tahiyyatın hülâsası olan 2 اَلْمُبَارَكَاتُ kelimesiyle de, bütün medar-ı bereket ve tebrik ve bârekâllah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zîhayatın hülâsası olan mahlûklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtrî mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek, o geniş mânâ ile söylüyor.

Ve mübarekâtın hülâsası olan 3 اَلصَّلَوَاتُ kelimesiyle de, zîhayatın hülâsası olan bütün zîruhun ibâdât-ı mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı İlâhîye o ihâtalı mânasıyla arzediyor.

Ve 4 اَلطَّيِّبَاتُ kelimesiyle de, zîruhun hülâsaları olan kâmil insanların ve melâike-i mukarrebînin, salâvatın hülâsası olan tayyibat ile nuranî ve yüksek ibadetlerini irade ederek Mâbuduna tahsis ve takdim eder.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Tesbihler, hayat hediyeleri, fıtrî ibadetler.
2 : Mübarek şeyler, tebrik ve berekete sebep olan yaratıklar.
3 : Ruh sahiplerinin hususî ibadetleri.
4 : Kâmil insanların ve Allah’a yakın meleklerin nurlu ve yüksek ibadetleri.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Dördüncü Şuâ / Sonraki Risale: Yedinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
bârekâllah : Allah ne mübarek yaratmış; Allah hayırlı ve bereketli kılsın
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
dane : tane, tohum
dergâh-ı İlâhî : Cenâb-ı Allah’ın yüce katı, makamı
fıtrî : doğal, yaratılıştan gelen
hususan : özellikle
hülâsa : esas, öz
ibâdât-ı fıtrîye : doğal, yaratılıştan gelen ibadetler
ibâdât-ı mahsusa : kendilerine özgü ibadetler
ihâtalı : kuşatıcı, kapsayıcı
istikbâl : gelecek
kâmil : olgun, kemâl ve fazilet sahibi
Mâbud : kendisine ibadet edilen Allah
mahlûk : yaratılmış
mahsus : has, özel
medar-ı bereket ve tebrik : bereket ve tebrik sebebi, vesilesi
melâike-i mukarrebîn : makam itibariyle Allah’a daha yakın olan melekler
mübarek : bereketli, hayırlı
mübarekât : bereketli ve güzel şeyler
mübarekiyet : mübareklik
Rab : bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
salâvat : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duası
Sâni : herşeyi san’atlı ve mükemmel bir şekilde yaratan Allah
tahiyyat : selamlar ve ibadetler
tahsis : ait kılma
takdim etmek : sunmak
tasavvur : düşünme, zihinde şekillendirme, tasarlama
tayyibat : iyi ve güzel işler, hareketler, ibadetler
tesbihat-ı hayatiye : bütün canlı varlıkların halleriyle yaptıkları tesbihler
Yükleniyor...