Beşincisi: 1 الۤرٰ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ’deki اِلَيْكَ kelimesi Kur’ân’a has baktığı için hariç kalmak üzere, الۤرٰ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ cümlesinin makamı Risaletü’n-Nur’un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi, Risaletü’n-Nur’un, Kitab-ı Münzelin tam bir tefsiri ve mânâsı olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü الر üç yüz seksen iki (382), كِتَابٌ dört yüz yirmi üç (423), اَنْزَلْنَاهُ yüz kırk dört (144), yekûnu dokuz yüz kırk dokuz (949); eğer tenvin ن sayılsa dokuz yüz doksan dokuz (999) ederek Risaletü’n-Nur’un (eğer şeddeli ن, bir ن sayılsa) adedi olan dokuz yüz kırk sekiz (948) (eğer şeddeli ن, iki ن olsa) dokuz yüz doksan sekiz (998) sırlı, yani vahiy olmadığını ifade için birtek farkla tevafuk edip ona îma eder.

Elhâsıl: Bu birtek âyette mezkûr beş cümlenin münasebet-i mâneviyeyi gözeterek beş adet îmaları bir kuvvetli işaret, belki bir delâlet hükmüne geçebilir kanaati bana bunu yazdırdı. Hatâ etmişsem, Kitab-ı Mübîni şefaatçi edip Erhamürrahimînden kusurumun affını niyaz ederim.

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Elif lâm râ. Bu bir kitap ki, onu sana indirdik…” İbrahim Sûresi, 14:1.
2 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın.” Bakara Sûresi, 2:32.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Sekizinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

delâlet : delil olma, işaret etme
elhâsıl : özetle, sonuç olarak
Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan Allah
îma : gizli işaret
Kitâb-ı Mübîn : herşeyi açıkça beyan eden kitap, Kur’ân-ı Kerim
mezkûr : anılan, sözü geçen
münasebet-i mâneviye : mânevî ilişki, bağlantı
niyaz etmek : dua etmek, yalvarmak
şedde : Arapça’da bir harfin üzerine konulan ve o harfi iki defa okutan işaret
şefaatçi : af için aracılık eden
tevafuk etmek : denk gelmek
vahiy : Allah tarafından peygambere bildirilen şey; emir ve yasaklar gibi
Yükleniyor...