Allahu Ehad İsm-i Âzamına dair yedinci nükte-i âzam ve altı İsm-i Âzamın altı nüktesinin yedincisi.

İhtar

Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah. Maatteessüf, ben burada kimseyle görüşemediğimden, kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve'yi ve âhirdeki Hâtime'yi ve Hâtime'den iki sahife evvelki Mesele'yi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle.

Altı İsm-i Âzamın altı nüktelerinin Allahu Ehad'e dair
yedinci nükte-i âzamıdır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ 1

2 فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَۤ إِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ âyetinin bir muhteşem nüktesiyle, meşhur bir kasem-i Nebevînin işaretiyle ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede lâtif üç meyve-i tevhid ve üç muktazîsi ve üç hüccetine dair bir nüktedir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Ancak Onun yardımını isteriz.
2 : "Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur." Muhammed Sûresi, 47:19.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
Allahu Ehad : Allah birdir ve her bir varlık üzerinde birliğinin izleri görülür
esrar-ı imaniye : imanın sırları
hâtime : sonuç, son bölüm
hüccet : delil, belge
ihtar : hatırlatma, uyarı
ilham : Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ
inkişaf etmek : açığa çıkmak
inşaallah : Allah'ın izniyle
İsm-i Âzam : Cenab-ı Hakkın binbir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
kasem-i Nebevî : Hz. Peygamberin yemini
lâtif : güzel, hoş
maatteessüf : ne yazık ki
meyve-i tevhid : Allah'ın birliğini kabul etmenin sağladığı güzel netice
muktazî : gerekçe, gerektirici sebep
mütalâa eylemek : bir konu üzerinde etraflıca düşünmek
nazar : bakış, göz
nihayet derecede : sonsuz seviyede
nükte : ince ve derin mânâ
nükte-i âzam : ince mânâlı, en büyük nükte
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur Külliyatı'ndan her bir bölüm
tebyiz : karalama halindeki bir yazıyı temize çekmek
teennî : düşünerek acelesiz iş görme, ağır davranma
Yükleniyor...