Hem istikbâl, yani, vefatından sonra onun haber verdiği hâdiseler pek çoktur ve çok nevileri var. Birisi, Âl-i Beytine ve Ashâbına ve fütuhat-ı İslâmiyeye ait ihbarat-ı gaybiyesidir ki, Zülfikar’da, Mu’cizat-ı Ahmediye kısmında nakl-i sahih ile seksen vâkıanın aynen haber verdiği gibi çıkması, meselâ Hz. Osman (r.a.) mushaf okurken, Hz. Hüseyin (r.a.) Kerbelâ’da şehid edilmeleri ve Şam ve İran ve İstanbul’un fetihleri ve Abbâsî Devletinin zuhuru ve Cengiz ve Hülâgû onu mağlûp ve mahvetmesi gibi seksen ihbar-ı gaybî mu’cizatı, nakl-i sahihle ve tarih ve siyer kitaplarına istinaden tafsilen yazması gibi, ihbar-ı gaybinin sair nevileriyle ve Muhammed’in (a.s.m.) hakkaniyetine delâlet eden pekçok vakıat-ı istikbaliye ile zaman-ı istikbal dahi kuvvetli ve küllî bir surette risalet-i Muhammediyeye (a.s.m.) ve sadıkıyetine şehadet eder demektir.

Dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci şehadetlere işaret eden,

وَبِشَهَادَةِ اْلاٰلِ بِقُوَّةِ يَقِينِيَّاتِهِمْ فِى تَصْدِيقِهِ بِدَرَجَةِ حَقِّ الْيَقِينِ. وَاْلاَصْحَابِ بِكَمَالِ اِيمَانِهِمْ فِى تَصْدِيقِهِ بِدَرَجَةِ عَيْنِ الْيَقِينِ.. وَاْلاَصْفِيَاءِ بِقُوَّةِ تَحْقِيقَاتِهِمْ فِى تَصْدِيقِهِ بِدَرَجَةِ عِلْمِ الْيَقِينِ. وَاْلاَقْطَابِ بِتَطَابُقِهِمْ عَلٰى رِسَالَتِهِ بِالْكَشْفِ وَالْمُشَاهَدَاتِ بِالْيَقِينِ 1
Yani, Muhammed’in (a.s.m.) sadıkıyetine ve hakkaniyetine küllî şehadetlerden,..

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Kuvvetli yakînleriyle ve onu hakkalyakîn derecesinde tasdikleriyle Ehl-i Beytinin, kemâl-i imanları ve aynelyakîn derecesinde onu tasdikleriyle Ashabının, kuvvetli tahkikatları ve ilmelyakîn derecesinde onu tasdikleriyle asfiyanın, kat’î keşfiyat ve müşahedatlarıyla onun risaletinde ittifak eden aktâbın şehadetiyle…
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Birinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

delâlet : delil olma, işaret etme
hakkaniyet : doğruluk, gerçeklik
ihbârât-ı gaybiye : gelecekte olacak hâdiselere ilişkin önceden verilen haberler
ihbar-ı gaybî : gelecekte olacak hâdiselere ilişkin önceden verilen haber
istinaden : dayanarak
küllî : genel, kapsamlı
mağlûp etme : yenme
mahvetmek : yok etmek
mazhar : erişme, nail olma
mu’cizât : mu’cizeler; Allah’ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü hal ve hareketler
mu’cizat-ı Ahmediye : Peygamberimizin (a s m ) mu’cizelerine dair yazılan On Dokuzuncu Mektup
Mushaf : Kur’ân
nakl-i sahih : bir hadîs-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması
nevi : çeşit, tür
risalet-i Muhammediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
sadıkıyet : doğruluk
sair : diğer, başka
salâvat : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duaları
siyer : Peygamberimizin (a.s.m) hayatını konu alan ilim
suret : biçim, görünüş
şehadet : şahitlik, tanıklık
şehid : Allah yolunda canını feda eden Müslüman
tafsilen : ayrıntılı olarak
vâkıa : olay
vakıat-ı istikbaliye : gelecekteki olaylar
zaman-ı istikbal : gelecek zaman
zuhur : ortaya çıkma, görünme
Zülfikar : Risale-i Nur’da geçen, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...