Belki doğrudan doğruya Kur’ân-ı Hakîmin bu zamanda bir nevi mu’cize-i mâneviyesi olarak rahmet-i İlâhiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam, binler arkadaşıyla beraber o hediye-i Kur’âniyeye el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi ve zekâsının eseri olmadığına delil, Risale-i Nur’da öyle parçalar var ki, bazı altı saatte, bazı iki saatte, bazı bir saatte, bazı on dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki, Eski Said’in (r.a.) HAŞİYECİK kuvve-i hafızası da beraber olmak şartıyla, o on dakika işi on saatte fikrimle yapamıyorum. O bir saatlik risaleyi, iki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum. Ve o bir günde altı saatlik risale olan Otuzuncu Sözü ne ben ve ne de en müdakkik dindar feylesoflar altı günde o tahkikatı yapamazlar. Ve hâkeza...

Demek biz müflis olduğumuz halde, gayet zengin bir mücevherat dükkânının dellâlı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenâb-ı Hak fazl ve keremiyle şu hizmette hâlisâne, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Âmin, bi hürmeti seyyidi’l-mürselîn.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYECİK : Bazı müstensihler, bu bîçare Said hakkında (r.a.) kelimesini bir dua niyetiyle yazmışlar. Ben bozmak istedim; hatıra geldi ki, “Allah razı olsun mânâsında bir duadır, ilişme.” Ben de bozmadım.
« Önceki Sayfa  |
Önceki Risale: Beşinci Şuâ / Sonraki Risale: Birinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âmin bihürmeti seyyidi’l-mürselîn : “peygamberlerin efendisi olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hürmetine duamızı kabul eyle”
bîçare : çaresiz, zavallı
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
dellâl : davetçi, ilân edici
fazl : ihsan, lütuf, yardım
feylesof : felsefe ile uğraşan, filozof
hâkezâ : böylece, bunun gibi
hâlisâne : samimî, ihlâsla
haşiyecik : küçük dipnot, açıklayıcı not
hediye-i Kur’âniye : Kur’ân’ın hediyesi
ihsan etme : bağışlama, ikram etme
istidat : kàbiliyet, yetenek
kerem : cömertlik, ikram
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
kuvve-i hafıza : bellek, hafıza duyusu, gücü
mu’cize-i mâneviye : mânevî mu’cize
muhlisâne : hâlis ve samimî bir şekilde
muvaffak : başarılı
mücevherat : kıymetli taşlar, maddeler
müdakkik : dikkatli
müflis : iflas etmiş
müstensih : yazarak, çoğaltan
nevi : çeşit, tür
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
risale : mektup; Risale-i Nur Külliyatı’ndan her bir bölüme verilen isim
tahkikat : araştırmalar
umum : bütün
Yükleniyor...