Bu sûreye ait bir nükte-i i’câziyenin haşiyesidir.

Nasıl bu sûre, beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılâplarına ve fırtınalarına mânâ-yı işârî ile bakar. Aynen öyle de, dört defa tekraren مِنْ شَرِّ (şedde sayılmaz) kelimesiyle, âlem-i İslâmca en dehşetli olan Cengiz ve Hülâgu fitnesinin ve Abbâsî Devletinin inkıraz zamanının asrına dört defa mânâ-yı işârî ile ve makam-ı cifrî ile bakar ve parmak basar. Evet, şeddesiz شَرِّ beş yüz (500) eder; مِنْ doksandır (90).

İstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrımıza, hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam-ı Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (k.s.) dahi, aynen hem bu asrımıza, hem o asra bakıp haber vermişler. 1 غَا سِقٍ اِذَا وَقَبَ kelimeleri bu zamana değil, belki غَا سِقٍ bin yüz altmış bir (1161) ve اِذَا وَقَبَ sekiz yüz on (810) ederek, o zamanlarda ehemmiyetli maddî mânevî şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa, Milâdi bin dokuz yüz yetmiş bir (1971) olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. Yirmi sene sonra, şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa, elbette tokatları dehşetli olacak.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Karanlığı çöktüğünde gecenin...” Felâk Sûresi, 113:4.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
ayn-i şer : kötülüğün ta kendisi, tam bir kötülük
bâzıyet : kısımlılık; parça olmak
cihet : taraf, yön
dehşetli : korkunç, ürkütücü
ehemmiyetli : önemli
gayet : son derece
hased : kıskançlık
hâsid : hased eden
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
ıslah : düzelme, iyileşme
ima : işaret
inkılâp : ihtilâl, büyük değişim, dönüşüm
inkıraz : dağılıp yok olma, son bulma
istikbal : gelecek
küre-i arz : yer küre, dünya
lâtif : güzel, hoş
mahsul : ürün, sonuç
makam-ı cifrî : cifir ilmine göre harflerin aldığı sayısal değer
mânâ-yı işârî : işaretlerle ifade edilen mânâ
münasebet : bağlantı, ilişki
nükte-i i’câziye : mu’cizeli ince mânâ
remz : ince işaret
şedde : Arapça’da bir harfin üzerine konan ve o harfi iki kez okutan işaret
şer : kötülük, fenalık
tahribat : tahripler, yıkıp bozmalar
Yükleniyor...