Ve velâyet-i Ahmediye ve ubudiyet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarîkat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) virdidirler ki, her namaz vaktinde yüz milyondan ziyade mü’minler beraber, o halka-i kübrâ-yı zikirde, ellerinde tesbihler Sübhânallah otuz üç, Elhamdü lillâh otuz üç, Allahu ekber otuz üç defa tekrar ederler.

İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hem Kur’ân’ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra otuzüçer defa okumak ne kadar kıymettar ve sevaplı olduğunu elbette anladınız.

Bu risalenin başında Birinci Meselesi namaza dair güzel bir ders olduğu gibi, hiç düşünmediğim halde, adeta ihtiyarsız olarak, onun âhiri de namaz tesbihatına dair ehemmiyetli bir ders oldu.

اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلٰۤى اِنْعَامِهِ 1

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Verdiği nimetler üzerine Allah’a hamd olsun.”
2 : “Seni her tülü noksandan tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen herşeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın.” Bakara Sûresi, 2:32.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yedinci Mes'ele / Sonraki Risale: Dokuzuncu Mesele
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Allahu ekber : “Allah en büyüktür”
beyan etmek : açıklamak
cihet : şekil, yön
daire-i zikir : zikir dairesi
ehemmiyetli : önemli
Elhamdü lillâh : “ezelden ebede her türlü hamd ve övgü Allah’a mahsustur”
gayet : son derece
halka-i kübrâ-yı zikir : büyük zikir halkası
halka-i zikir : zikir halkası
hülâsa : öz, özet, esas
kelime-i mübareke : mübarek kelime
kıymettar : kıymetli, değerli
risale : mektup; Risale-i Nur Külliyatı’ndan her bir bölüm
sabıkan : bundan önce
Sübhânallah : “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir”
tarîkat-ı Muhammediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m) yolu, sünneti
tesbih : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
tesbihat : tesbihler; Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anma
ubudiyet-i Muhammediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m) Allah’a olan mükemmel kulluğu ve ibadeti
vird : devamlı yapılan zikir, dua
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...