Ve bu kudsî leyâli-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için, elden geldiği kadar Kur’ân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak büyük bir kârdır.
Said Nursî
• • •

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَاۤئِمًا سَلَّمَكُمُ اللهُ فِى الدَّارَيْنِ 2
Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Beratınızı ruh u canımızla tebrik ederiz. Herbiriniz, şirket-i mâneviye sırrıyla ve tesanüd-ü mânevî feyziyle, kırk bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi, herbir hâlis, muhlis Nur şakirtlerini kırk bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i İlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz.
Said Nursî
• • •

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Evvelâ: Bid’akâr bazı hocaların telkinatıyla, iddianamede, İslâm deccalı ve müteaddit birkaç deccalın gelmesini kabul etmiyor gibi, Beşinci Şuânın bir meselesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak kat’î bir mu’cize-i Nebeviyeyi (a.s.m.) gösteren bu hadîs-i sahihte,

لَنْ تَزَالَ الْخِلاَفَةُ فِى وَلَدِ عَمِّى صِنْوِ اَبِى الْعَبَّاسِ حَتّٰى يُسَلِّمُهَا اِلَى الدَّجَّالِ 3
yani, “Benim amcam, pederimin kardeşi Abbas’ın veledinde hilâfet-i İslâmiye devam edecek. Tâ Deccala, o hilâfeti, yani saltanat-ı hilâfet, deccalın muhrip eline geçecek.”

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi daima sonsuza kadar üzerinize olsun. Allah her iki dünyada da sizi selâmette bıraksın.
3 : Alâuddîn el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl: 14:271, hadîs no: 33436.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bid’akâr : dine zarar verecek yeni âdetleri dine maletmeye çalışan
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen herşeye inanan kimseler, mü’minler
feyiz : bereket, bolluk
hadîs-i sahih : sahih hadîs; Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin bilinen ve doğru senetlerle aktarılan hadis
hâlis : samimi, içten
hilâfet-i İslâmiye : İslâm halifeliği; Peygamberimizin vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin idaresini gören genel başkanlık makamı
iddianâme : savcının suçlamalarını içeren yazısı
istiğfar : af dileme, tevbe
kanaat-i tamme : tam, kesin kanaat
kat’î : kesin bir şekilde
leyâli-i meşhûre : meşhûr, mübârek geceler
Leyle-i Berat : Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi
lisan : dil
mu’cize-i Nebeviye : Peygamberimize ait mu’cize
muhlis : samimi, ihlâslı; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözeten
müteaddit : bir çok, çeşitli
peder : baba
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
salâvat : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duası
şakirt : öğrenci, talebe
şirket-i mâneviye : mânevî şirket, ortaklık
tebrik : mübârek kılma, kutlama
telkinat : telkinler; fikrini kabul ettirmeye çalışma
tesanüd-ü mânevî : mânevî dayanışma, birliktelik
tesbih eden : Allah’ı yüce şanına lâyık ifadelerle anan
Yükleniyor...