Merhum Hasan Feyzi’nin Risale-i Nur Hakkındaki Manzumesi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
1

âyetinin veraset-i Ahmediye (a.s.m.) cihetinde, mânâ-yı işarî noktasında, bu asırda o Rahmeten li’l-Âlemînin bir ayinesi ve hakikat-i Kur’âniyenin bir hakikî tefsiri olan Risale-i Nur, o küllî rahmetin bir cilvesi, bir nümunesi olmasından, hakikat-i Muhammediyenin (a.s.m.) bir kısım evsafı, mânâ-yı mecâzî ile cüz’î bir vârisine verilebilir diye, bu parlak kasideye ilişmedim.

Yalnız hakikat-i Ahmediye (a.s.m.) âyinesinin farkına işareten bazı kelimeler ilâve edildi.
Said Nursî

Huzur bulur bugün seninle âlem,
Ey bu asırda rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!
Sürur bulur bugün seninle âdem,
Ey bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Bu hasta gönüller çoktan perişan,
Varsa sende eğer Lokman’dan nişan,
Bir şifa sun, gel, ey mahbub-u zişan,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Gelmez mi sonu bu uzun hicenin,
Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin?
Zâri arttı, sabrı bitti nicenin,
Ey cilve-i rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur!

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik.” Enbiyâ Sûresi, 21:107.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Denizli Hayatı / Sonraki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdem : insanlık
âlem : dünya, evren
asır : yüzyıl
cilve : görüntü, yansıma
cilve-i rahmet-i âlem : Cenâb-ı Allah'ın bütün âlemleri kuşatan rahmetinin yansıması
cüz’î : sınırlı, küçük
evsaf : vasıflar, özellikler
gam : sıkıntı, üzüntü
hakikat-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) risalet yönünün gerçek mahiyeti
hakikat-i Kur’âniye : Kur’ân hakikati, özü, gerçek mânâsı
hakikat-i Muhammediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) hakikati, mânevî şahsiyeti
hakikî : asıl, gerçek
kaside : büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi öven bir manzum eser
küllî : büyük, geniş
mahbub-u zişan : şanlı sevgili; Risale-i Nur
mânâ-yı işarî : bir ifadede farklı bir mânâya yönelik işarette bulunma
mânâ-yı mecâzî : bir ifadede, kendi mânâsının dışında başka bir mânânın kastedilmesi
nişan : alâmet, işaret
nümune : örnek
rahmet : merhamet, şefkat, ihsan
Rahmeten li’l-Âlemîn : âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (a.s.m.)
rahmet-i âlem : bütün âlemleri kuşatan İlâhî rahmet
sürur : mutluluk, sevinç
tefsir : açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
vâris : mirasçı
veraset-i Ahmediye : Peygamberimizin (a.s.m.) risaleti yani, Allah'ın insanlara elçiliği yönüne varis olma özelliği
zâr : ağlama, inleme
Yükleniyor...