Üstadımız sık sık der ki: “Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur’ân bizi men ediyor.”

Ey seyyid-i senedimiz! Ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın canı, cânânımız, sertâcımız, sevgili Üstadımız Efendimiz! Madem bize menfî harekete izin vermiyorsun. Öyleyse biz de rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederek ahdediyoruz ki, din düşmanlığı ile Üstadımıza zulmeden o gaddar, insafsız zalimlerden intikamımızı şöylece alacağız: Risale-i Nur’u ölünceye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde sebat ve sadakatla hizmet edeceğiz. Onu altın mürekkeplerle yazacağız, inşaallah.
Üniversite Nur talebeleri
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahdetmek : söz vermek
cânân : sevgili
gaddar : acımasız, çok zulmeden
insafsız : vicdansız
inşaallah : Allah izin verirse
menfî hareket : olumsuz, yapıcılıktan uzak, sert ve yıkıcı yaklaşım
mütemadiyen : sürekli olarak, devamlı
neşr : yayma, yayımlama
niyaz : dua, yalvarıp yakarma
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmeti, merhamet ve şefkati
sadakat : bağlılık
sebat : kararlılık, sabit olma
sertâc : baş tacı
seyyid-i sened : dayanılan, güvenilen efendi
Yükleniyor...