Gençlik Rehberi’nin beraati münasebetiyle Camiü’l-Ezher Üniversitesi Türk talebelerinin tebrik mektubu

Mektup: Kahire’den 13.4.1952

Muhterem Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine! Kalblerdeki imanı nurlandıran ve umumî nizamın direği, âhiret yolunun hakiki pusulası olan ve ilhamını Kur’ân-ı Kerîmden alan eserlerinizden Gençlik Rehberi adlı risaleniz suç teşkil ettiği iddiasıyla devam eden mahkemenizin beraat kararını ölçülmez sevinçlerimizle öğrendik. Siz mübarek Üstadımızı ve Demokrat Türk adliyesinin âdil hâkimlerini candan tebrik ediyoruz.

Hayatını İslâmiyetin sıhhati için vakfeden, Türk milletine hizmet etmeyi şeref addeden, asrımızda eşine tesadüf edilmeyen bir din mücahidi bulunan Üstadımız! Size, âlem-i İslâm ve insaniyet müteşekkirdir. Bizler, ufak bir zerresini ifade için, hürmetlerimizi, teşekkürlerimizi bildiriyor, mübarek dualarınızı talep ediyoruz. Allah sizden ve sizi sevenlerden razı olsun.

Camiü’l-Ezher (Üniversitesi) Türk talebeleri namına
Hacı Ali Kılıncalp
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

addetme : sayma, kabul etme
âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
beraat : temize çıkma, suçsuz bulunma, serbest bırakılma
Camiü’l-Ezher : Ezher Üniversitesi
Gençlik Rehberi : gençlere hak ve doğru yolu göstermek ve onları inançsızlık tehlikelerinden korumak için Risale-i Nur’dan derlenen bir eser
hakiki : gerçek
hâkim : yargıç
insaniyet : insanlık
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mücahid : cihat eden, din uğrunda çaba harcayan
müteşekkir : teşekkür eden, şükreden
nizam : düzen, kanun
risale : kitap, mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
şeref : yükseklik, yücelik, büyüklük
tesadüf edilme : rastlanma
teşkil : oluşturma
vakfetme : bağışlama, adama
Yükleniyor...