RÛMÎ TAKVİM

Osmanlı Devletinde Hicrî 1205 (1790) yılından itibaren malî işleri tanzim etmek için kullanılan takvimin adıdır. Osmanlılar döneminde diğer İslâm devletlerinde olduğu gibi bütün işlerini Hicrî tarih esası üzerinde yürütüyorlardı. Daha sonraları özellikle malî gerekçeler sebebiyle resmî işlemlerde Hicrî tarih yerine güneş esasına dayalı tarihleme sistemine geçildi.

Rûmî takvimin başlangıç tarihi M.S. 594’tür. Mart ayı ile başlamaktadır. Hicrî takvim, ayın hareketlerine göre tesbit edildiği için Şemsî takvime göre bir yılı, on bir gün önce tamamlar. Bu fark 33 senede Şemsî takvime bir yıllık bir fark yapar.

Rûmî takvim, 1871’de hicret esas alınarak yeniden şekillendirildi. Başlangıç tarihi, miladî 23 Eylül 622 olarak alındı. Bu takvim Osmanlı Devletinin sonuna kadar yürürlükte kalmıştır.
Yükleniyor...