Block title
Block content

SA’D-I TEFTAZANÎ

 
Tam adı el-Teftâzânî Sa’d ed-dîn Mesud olup, belâgât, mantık, metafizik, kelâm, fıkıh ve diğer ilimlerde tanınmış bir âlimdir. Eserleri İslâm dünyası medreselerinde en çok okutulan müelliflerdendir.

1322’de Horasan’a bağlı Taftâzân kasabasında doğdu.

İlk eseri Şerh el-Tasrîf el-İzzî’yi 16 yaşlarındayken yazdı. Farklı konularda yirmiye yakın eser telif eden Taftâzânî’nin en meşhur eserleri şunlardır: Belâgât’a dair olan Mutavvel ve Muhtasar; kelâm hakkındaki Makâsıd, fıkıh konusundaki el-Miftâh. Taftâzânî 1395 yılında vefat etti.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1792 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...