SA’D İBNİ EBÎ VAKKAS (R.A.)

Hayatta iken Cennetle müjdelenen on Sahabîden (aşere-i mübeşşere) birisidir. 19 yaşında iken Müslüman oldu, hayatının sonuna kadar İslâma hizmet etti.

Sa’d, Sahabîler arasında kahramanlığı ve idareciliği ile temayüz etti. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara katıldı ve bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Uhud savaşının en şiddetli zamanlarında Resulullahın etrafında etten bir duvar ören Sahabîlerden biri de Sa’d ibni Ebî Vakkas idi.

Hz. Sa’d, Hz. Ömer zamanında ordu kumandanlığına tayin edildi. İran’ın fethi onun kumandasında gerçekleşti. Dönemin süper güçlerinden birisi olan İran İmparatorluğunu çökerten Kadisiye ordusunun kumandanlığını yaptı. İran şahı, müslümanlara karşı savaşmak üzere ünlü komutanı Rüstem’i görevlendirmişti. Yapılan savaşı müslümanlar kazandı ve İran toprakları İslâm tebliğine açıldı.
Daha sonra Sa’d (r.a.), Celula’ya yöneldi ve burasını hicrî 16 yılında fethetti. İran İmparatorluğunun merkezi olan Medâin şehri, iki aylık bir kuşatmadan sonra düştü. Kisra III. Yezducerd buradan Hulvan’a kaçtı. Sa’d ibni Ebî Vakkas, bir ordu göndererek sulh yoluyla burayı fethetti. Yezducerd ise İsfahan bölgesine kaçarak orada tutunmaya çalıştı.

Sa’d (r.a.), Hicrî 55 yılında ikâmet etmekte olduğu Medine’nin dışındaki Akik Vadisinde vefat etmiştir. Onun vefat tarihi hakkında, 54 ila 58 tarihleri arasında değişen farklı rivâyetler bulunmaktadır. Sa’d’ın (r.a.) cenazesi evinden alınarak Medine’ye getirildi ve Mescid-i Nebi’de kılınan namazdan sonra, Baki’ mezarlığına defnedildi.
Hz. Sa’d 270 hadis rivayet etmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...