SADREDDİN-İ KONEVÎ

Konya’nın büyük velîlerindendir. Tam adı, Sadreddin Ebu’l-Meâlî Muhammed bin İshak bin Muhammed bin Yusuf bin Ali el-Konevî’dir. 1209 yılında Malatya’da doğdu. Küçük yaşta kaybettiği babası Şeyh Mecdeddin İshak, Anadolu Selçukluları nezdinde çok itibarlı bir âlimdi. Babası vefat ettikten sonra, annesi Muhyiddîn-i Arabî ile evlendi. Konevî’nin terbiyesi ve yetişmesiyle üvey babası meşgûl oldu. Konevî 10-11 yaşlarında tanıştığı hocası ve üvey babası Muhyiddîn-i Arabî’nin vefatına kadar yanından ayrılmadı. Çok iyi bir eğitim aldı. Kelâm ve tasavvuf ilimlerine âit birçok kıymetli eser yazdı.

Hocasıyla Şam, Halep gibi muhtelif şehirleri dolaşan Konevî daha sonra Konya’ya yerleşti ve vefatına kadar orada kaldı. Konya’daki hayatı sırasında hadis okuttu, vaaz ve irşad meclisleri kurdu. Mevlâna Celâleddîn Rûmî’nin Sadreddin Konevî’den ders aldığı rivayet edilmektedir. Ayrıca dini meselelerde Hoca Nasîrü’d-Dîn Tûsî ile de görüş alış verişinde bulunduğu, aralarında devamlı yazışmaların olduğu kaydedilmektedir.

Sadreddin Konevî’nin irili ufaklı yirmiye yakın el yazma eseri vardır. Başlıca eserleri İ’câzü’l-Beyan fî Tefsîrü Ümmü’l-Kur’ân, Te’vîlü’s-Sûre, Kitabü’n-Nüsûs, Nefehat İlâhiyye’dir. Hz. Mevlânâ’dan kısa bir süre sonra 1274 yılında Konya’da vefat etti ve kendi adını taşıyan camiin avlusuna defnedildi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...