SAHİH-İ MÜSLİM

Kütüb-i Sitte’nin ikinci kitabıdır. İmam Müslim (h. 204-261) bu çalışmasını 300 bin hadis içerisinden seçerek meydana getirmiştir. Dört bölüm ve 1322 babdan oluşan Sahih-i Müslim 3033 hadis ihtiva etmektedir. Dinî konuların hemen tamamını kapsayan sekiz ana bölümden oluşur ve el-Camiu’s-Sahih ismiyle de anılır.

Sahih-i Müslim hakkında meşhur âlimlerden Ebu Ali en-Nisâburî “Gök kubbenin altında Müslim’in kitabından daha sahih hiç bir kitap yoktur” der.

Sahih-i Müslim üzerine şerh olarak pek çok eser yazılmıştır. Bu şerhlerin en yaygın olanları arasında İmam Nevevî’nin el-Minhâc fî Şerhi Sahih-i Müslim İbni’l-Haccâc isimli şerhi bulunmaktadır. Hattâ ilim câmiasında Müslim Şerhi deyince akla hemen Nevevî Şerhi gelmektedir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...