Block title
Block content

SAHRÂ-YI KEBİR / BÜYÜK SAHRA

 
Dünyanın en büyük çöllerinden biridir. Afrika’nın kuzey kesiminin hemen hemen tamamını kaplar. Batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Akdeniz, doğuda da Kızıldeniz’e kadar uzanır. Yüzölçümü 8,6 milyon km2’dir. Batı Sahra, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Moritanya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan, sınırları içinde kalır. Dünyanın en büyük ırmağı Nil, bu çölün batıdan bir kısmını yeşertir.

Kum çölleri, Büyük Sahra’nın ancak yüzde 20’sini oluşturmakla birlikte, çölün tipik bir özelliği kabul edilir. Dünyanın en yüksek buharlaşma oranı ve yıllarca hiç yağmur almayan en geniş bölgeleri burada görülür. Yüksek kesimlerde sis ve buzlanma; alçak kesimlerde dünyanın en yüksek sıcaklıklarına rastlanır. Çölün büyük bölümünde, özellikle de daha kuru olan doğu kesiminde bitki türleri son derece sınırlıdır. Sahranın büyük bölümü boş olmakla birlikte su kaynaklarının bulunduğu yerlerde yerleşim yerleri bulunur.

Ayrıca Sahrada demir, altın, platin, uranyum gibi birçok yer altı zenginliğinin yanında, önemli petrol ve doğal gaz rezervleri de bulunmaktadır.
Paylaş
Yükleniyor...