SAİD İBNİ ZEYD (R.A.)

İlk Müslüman olanlardan ve Cennetle müjdelenen on Sahabîden biridir. Künyesi Ebû’l-A’var veya Ebû Savr’dır. Mekke’de doğmuştur. Kureyş Kabilesinin Adî kolundandır. Annesi Fatıma binti Ba’ca bin Ümeyye’dir.

Said ibni Zeyd, Hz. Ömer’in kız kardeşi Fatıma ile evliydi. Babası Zeyd Hanîf dinine mensuptu. Said ibni Zeyd babasından etkilendi. O da putlara tapmıyor ve geleceği müjdelenen peygamberi bekliyordu. Resul-i Ekremin (a.s.m.) az sayıdaki Sahabî ile Erkam’ın evinde toplanmaya başlamasından evvel iman etti.

Resul-i Ekremden önce Medine’ye hicret etti. Bedir Savaşının dışındaki bütün savaşlara iştirak etti. Bedir Savaşı esnasında Talha bin Ubeydullah’la birlikte Ebû Süfyan başkanlığındaki Kureyş kervanı ile ilgili bilgi toplamak üzere Şam’a gitmişti. Hz. Peygamber Bedir Savaşında elde edilen ganimetlerden onlara da hisse ayırdı. 670 veya 671 yılında 70 yaşındayken, Medine yakınındaki Akik Vadisinde bulunan evinde vefat etti. Kendisinden dört hadis rivayet edilmiştir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...