SAKİF KABİLESİ

Taif şehrinde oturan ve Arap Yarımadasında en son Müslüman olan kabiledir. Mekke’nin fethinden sonra İslâmiyetin hâkimiyeti kuzeyden güneye kadar bütün Arabistan’da yayılmıştı. Sadece çok az bir bölüm bunun dışında kalıyordu. Bunlar Hevâzin ve Sakif kabileleri idi. Bu kavimler Lât, Uzzâ ve Menât gibi Kâbe’nin büyük putlarının intikâmını almak istiyorlardı. Bu kabileler Mâlik bin Avf komutasında mücadeleye karar verdiler. Mekke’nin fethinden yirmi gün sonra Hz. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) on bin kişiyi bulan bir ordu hazırladı ve Huneyn vadisinde bunlarla yakın temas kuruldu. Müslümanlar ilk önce bozguna uğradılar. Çünkü savaş alanı engebeli ve dağlık bir araziydi. Dağ yamaçlarına mevzilenen müşrikler Müslümanları bozguna uğrattılar. Hz. Peygamberin (a.s.m.) Müslümanlarla konuşmasından sonra tekrar başlayan savaşta müşrikler dağıldı ve geriye dönüp kaçtılar ve Taif’e sığındılar. Taif, Müslümanlar tarafından kuşatma altına alındı. Taif’in alınmasından sonra Sakif Kabilesi, Hz. Peygambere (a.s.m.) bir heyet göndererek Taiflilerin Müslüman olduklarını ve bütün Arapların girdiği dine Sakif’in de girdiğini açıkladılar. Böylece Sakif kabilesinin İslâma girişi hicrî sekizinci senede tamamlanmış oldu.

Hadislerde Sakif kabilesinden iki olumsuz kişinin çıkacağına işaret edilir. Tarih bu hadislerin tefsirini yaptı: Bunlardan birisi peygamberlik davasında bulunan Muhtar-ı Sakif, diğeri de yüz binlerce kişiyi katleden Haccac-ı Zalim olarak bilinen Haccac bin Yusuf’tur.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...