ŞAMLI HÂFIZ TEVFİK (Göksu)

Asıl adı Tevfik Göksu’dur. 1889’da İstanbul’da dünyaya geldi. Subay olan babası Veli Bey ile birlikte Şam’da yirmi yıl kalmasından dolayı kendisine “Şamlı Hafız Tevfik” denilmiştir.

Şam’da bulunduğu yıllarda, babası ile Üstad Bediüzzamanın Emeviye Camiinde verdiği Hutbe-i Şâmiye’yi dinlerken, babası Bediüzzamanı göstererek şöyle demişti: “Bu zat meşhur bir zattır. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin.” Âlim ve ehl-i kalb olan babasının bu sözü yıllar sonra gerçekleşti ve Şamlı Hafız Tevfik, Üstad Bediüzzaman’ın Barla’ya mecburi ikamete tabi tutulduğu yıllarda ona talebe ve kâtip oldu. Güzel hattıyla Nur Risalelerini yazdı ve “Nur’un Birinci Kâtibi” unvanını aldı.

Nüfus Kayıt Örneği

Barla’da, Selçuklulardan kalma 800 senelik Çeşnigir Paşa Camiinde, ömrünün sonuna kadar imam-hatiplik vazifesi yaptı. Burada yediden yetmişe çok sayıda Barlalıya Kur’ân-ı Kerim okuttu; pek çok hâfız yetiştirdi.

Dilekçe Örneği

Şamlı Hâfız Tevfik, Barla’da hem Üstad Hazretlerine katiplik, hem cami imam-hatipliği, hem de Kur’ân-ı Kerim tilaveti muallimliğini aksatmadan sürdürdü ve Barlalıların gönlünde taht kurdu.

Üstadın Barlaya ikinci gelişinde onu karşılayanlar arasındaydı. Üstadın “Şamlı! (Risale katipliği bitti) Şimdi ne ile meşgulsün?” sorusuna, “Üstadım, şimdi masumlara Kur’an okutuyorum.” cevabını verince, Üstad ona şöyle dedi:

“Kardeşim Şamlı! Risale telifindeki katipliğin ecri, mükafatı ne ise, bu masumlara okuttuğun Kur’an’ın sevabı da aynıdır.”

Üstad'la beraber iken sayılamayacak kadar tevafuk ve kerametle karşılaştığını söyleyen Şamlı Hâfız, bir gün Üstadla çınar ağacının önünde otururlarken aşağıdaki dereden uzun ve büyük bir yılanın kendilerine doğru geldiğini görünce “Üstadım yılan geliyor.” diye bağırmıştı. Üstad “Kardeşim, hiçbir mahluk yoktur ki Cenâb-ı Hakk'ın emri dairesinde hareket etmesin. Biraz cesaretli ol!..” dedi. Ancak o “Üstadım, vallahi bu ne emir dinler ne de nehiy.” deyip uzaklaşmaya başladı. Biraz sonra Üstad, yılan yaklaştığında cebindeki mendili çıkarıp yılana doğru attı. Yılan Üstadın mendiliyle bir süre oynayıp oyalandıktan sonra, oradan uzaklaştı.

Risale-i Nur Külliyatı’nın çeşitli yerlerinde adı Şamlı, Hafız Tevfik ve Tevfik olarak geçen Hafız Tevfik’in Barla Lâhika’sında Bediüzzaman Said Nursî ile hicrî 1300 senesinin müceddidi olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî arasındaki benzerlik ve farklılıkları ele aldığı ilmî bir makâlesi de bulunmaktadır.

1965 yılında vefat eden Şamlı Hafız Tevfik’in kabri Barla’dadır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...