SARAÇOĞLU (ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU)

1 Ocak 1887 de Ödemiş’te doğdu. İlk tahsilini burada tamamladı. 1906 yılında İzmir İdadisinden, 1909 yılında Mülkiye Mektebinden mezun oldu. Aydın Vilâyeti maiyet memurluğu, İzmir Sultanisi matematik öğretmenliği, İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi Müdürlüğü yaptı. Daha sonra tahsil için önce Belçika’ya, sonra Cenevre’ye gitti.

Cenevre Üniversitesi İktisadî ve Siyasî İlimler Şubesinden mezun oldu. Milli Mücâdeleye katılan Saraçoğlu; Kuşadası, Aydın, Nazilli bölgelerinde faaliyet gösterdi ve İzmir milletvekili olarak İstanbul Meclisine girdi. İstanbul’un işgali üzerine 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine İzmir milletvekili olarak katıldı.

1925 yılında, Fethi Okyar Hükûmetinde Milli Eğitim Bakanı oldu. 1926’da da Türk ve Yunan halklarının değiştirilmesi maksadıyla kurulan Muhtelit Mübadele Komisyonuna Türk delegasyonu olarak seçildi. 1927 yılında İsmet İnönü Hükûmetinde Maliye Vekili, 1933’te Adliye Bakanı oldu. 1938’de Celal Bayar ve Refik Saydam Hükûmetinde Hariciye Vekili oldu ve 1942 tarihine kadar devam etti. Dört yıl başbakanlık yapan Saraçoğlu, 1946’da sağlık problemleri sebebiyle bu vazifeden çekildi. 1948’de T.B.M.M. başkanlığına seçilen Saraçoğlu 1950’den sonra siyasî hayattan çekildi. 1953 yılında İstanbul’da öldü.

Şükrü SARAÇOĞLU, bilhassa Başbakanlığı döneminde, din ve aile gibi mukaddes değerlerle alakalı olarak yaptığı menfi açıklamaları sebebiyle geniş çaplı tepki gördü.

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur’un iki yerinde Saraçoğlu’nun İslâm dinini ve terbiye-i Muhammediyeyi zehir olarak tahkir ve takbih etmesini şiddetli bir şekilde tenkid eder.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...