Lügat Kısaltmaları

KISALTMA İŞARETLER
Alm:AlmancaK.S.Kuddise sırruhû
Anat:AnatomiK.T.Kamus Tercemesi
A.S.AleyhisselâmLLem'alar Mecmuası
Ask:Askerlikle alâkalıLât:Lâtince
Ast:AstronomiLN.Lûgat-ı Naci
Bak:BakınızLR.Lûgat-ı Remzi
B.F.LBüyük Felsefe LügatiM. (Mek)Mektubat Mecmuası
B.İ.İ.Büyük İslâm İlmihâliMan:Mantıkî mânâ
Biy:BiyolojiMat:Matematik
B.O.LBüyük Osmanlı LügatiMes. İ.K.Mesâil-i İlm-i Kelâm
Bot:BotanikMc:Mecazi mânâ
C:Cemi (Çoğul)Mi:Milâdî sene
Coğ:CoğrafyaM.N.Mesnevî-i Nuriye
D.H.Delâil-i HayratM.O.L.Mükemmel Osmanlı Lügat
Edb:Edebî mânâMü. (Müe)Müennes
Edb. L.Edebiyat LügatiMün.Münazarat
E.LEmirdağ LahikasıMüz.Müzekker
E.T.Elmalılı TefsiriN.İ.Ni'met-ül İslâm
f.FarsçaO.T.D.S.Osmanlı Tarih Deyimleri
Fık:Fıkıh Sözlüğü
Fiz:FizikO.T.L.Osmanlıca Türkçe
FIs:Felsefî mânâ Ansiklopedik Lügat
Fr.FransızcaR.N.Risale-i Nur Külliyatından
Geo:GeometriR.S.Riyazussâlihîn
G.G.Gencine-i GüftarR.Y.LResimli Yeni Lügat
Gr:Gramer (Dilbilgisi)S.Sözler Mecmuası
G.R.Gençlik RehberiSah. (Sh)Sahife
H.Hutbe-i ŞamiyeS.B.M.Sahih-i Buhârî Muhtasarı
Hi:Hicri seneS. D. İ. ASon Devrin İslâm
Huk:Hukukî mânâ Ansiklopedisi
Huk. L.Hukuk LügatiS.T.Sikke-i Tasdik-i Gaybî
Hz.HazretŞ.Şualar Mecmuası
Ist:Istılahî mânât.Türkçe
Ist. F.K.Istılahat-ı Fıkhiye KamusuTa.L.Tarih Lügati
İbr.İbrani'ceTar:Tarihî mânâ
i.i.İşârât-ül İ'cazTas:Tasavvufî mânâ
İk.M.İki Mekteb-i M.ŞehadetnâmesiT.D.K.S.Türk Dil Kurumu Sözlüğü
ing:İngilizceT.H.LTürk Hukuk Lügati
İsp:İspanyolcaTıb:Tıbbî mânâ
İti.İtalyancaT. İ. A.Türk islâm Ansiklopedisi
Jeo:JeolojiT.L.Türk Lügati
K.E.Kısas-ı EnbiyaTr.Tarihçe-i Hayat Mecmuası
Kim:KimyaT.Y.S.Türkçe Yabancı Kelimeler
K.L.Kastamonu Lahikası Sözlüğü
K.O.Kamus-u OsmanîY.T.L.Yeni Türkçe Lügat
Koz:KozmoğrafyaYun.Yunanca
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...