ŞEFİK SARIOĞLU

Milâslı Şefik Sarıoğlu 1905 yılında doğdu. Babası Emin Ağa, annesi ise Fatma’dır. Kendisinin Emin Sarıoğlu adında bir oğlu, Bakiye Acar isminde de kızı bulunmaktadır. Kırk dokuz yaşındayken, 27 Ağustos 1954’te Yatağan’ın Bözük Ilıcasında vefat etti.

Milâs’ta Şefik Bey olarak bilinen bu Eskişehir maznunu Milâs’ta medfun bulunmaktadır.

Yirmi Sekizinci Lem’adaki yazısında bahsettiği hemşiresinin kocası olan Feyzullah Ağa, Kuva-yı Millîye reisliği yapan kahraman bir kişiydi. Üstad Bediüzzaman, Yirmi Sekizinci Lem'ada bir yazısı bulunan Milâslı Şefik Sarıoğlu'nu Eskişehir Mahkemesinde şöyle müdafaa ediyordu:

“Isparta hapishanesinde iken, bir münasebetle bir selâm almıştım. Ben de selâm gönderdim. Sonra o zat memleketinin hapishanesine nakledilmiş, benim has kardaşlarımdan Halil İbrahim'e hemşerilik münasebetiyle gıyabî benimle sırf bir uhrevi dostluk tesis etmiştir. Bu zat hapishanede bulunduğu cihetle, mahpusların lüzumsuz faidesiz zamanlar veya gazeteler veya oyunlarla meşgul olmalarına mukabil, Şefik, faideli ve menfaatli ve zararsız okunacak ve mahpusları da namaz ve hüsn-ü ahlâka sevk edecek risaleleri diyaneti ve hüsn-ü ahlâkı noktasında alırmış, okurmuş. Belki o zararsız, faideli risaleler içinde benim de bir risalem eline geçmiş olabilir…”
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...