Block title
Block content

SEKİNE

 
Hz. Ali’nin (r.a.) Kaside-i Ercûzesinde (bk. Ercûze) “Sekîne” ismiyle beyan ettiği altı adet İsm-i Âzam’dır. Bu isimler: Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs isimleridir.

Sekîne bu isimlerle birlikte şu âyetleri de içine alır:
Talâk, 65:7; Tâha, 20:111; Hadîd, 57:9; Nisâ, 4:16; Nisâ, 4:106; Nisâ, 4:149; Nisâ, 4:58; Nisâ, 4: 11; Nisâ, 4:1; Fetih, 48:1; Fetih, 48:3; Maide, 5:56; Hud, 11:66; Lokman, 31:26; Tevbe, 9:129; Âl-i İmran, 3:173; Enbiyâ, 21:103; Fatiha,1:5; Enam, 6:45.

Bir defada 19 kez okunan Sekîne’yi, Kaside-i Ercûze ve meşhur Kaside-i Celcelûtiyenin (bk. Celcelûtiye maddesi) esası ve ruhu olarak tanımlayan Bediüzzaman, Sekîne okumaya vird tarzında her zaman devam etmişti. Bir gün içinde yüz yetmiş defa bu duâyı okurdu.

Kaynaklara göre bir defasında Hazret-i Cebrail, Resûlullahın (a.s.m.) huzuruna girdiğinde Sekîne adıyla bir sayfada yazılı olarak getirdi ve bu sırada orada bulunan Hz. Ali’nin (r.a.) kucağına bıraktı. Hz. Ali (r.a.) bu olayı daha sonra anlatırken şöyle demiştir: “Ben Cebrail’in şahsını yalnız alâimü’s-semâ (gökkuşağı) suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum.”

Ayrıca Hz. Ali “Kim inâyet-i İlâhiyeye mazhar ise Hz. Cebrail’in tabiri ile bu Sekine-i Kudsiye olan İsm-i Âzamı Cenâb-ı Hak ona hediye eder. Onunla o zamanın şer ve fitnelerinden kurtarır” demiştir.

Bediüzzaman da sağlığı ile ilgili olarak sorulan bir soruya verdiği cevapta, hastalığının dokuz faydasından bahseder. Bunlardan birisi de Sekîne hakkındaki faydadır. Bu faydayı açıklarken Bediüzzaman “Çoktan beri benim hususî bir virdim” dediği Sekîne’nin bazı özelliklerini de sıralar. Buna göre Sekîne:

1- Nur mesleğinin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihâta eder.

2- Maddî ve mânevî pek çok hastalıkların bir nevi şifasıdır.

3- İsm-i Âzam ve Besmeleyle dokuz büyük âyeti içine alır.

4- On dokuz defa şükür ve hamdi âzami bir tarzda ifade eder.

Okuyan kişi varlıkların hal diliyle ettikleri hamd ü senâyı niyet ederek, o hadsiz hamdlerin yekûnunu kendi hamdleri içine alır. Bu yönüyle Sekine’de azametli ve geniş bir tahmidnâme ve teşekkürnâme (övgü, hamd ve teşekkür dolu ifadelerin yer aldığı belge) bulunur.
Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 5382 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

Ferasett
Benim anlamadığım şu : Vahiy meleği bu şiiri Peygamberimize iletirken, niye Hz. Ali'nin kucağına düşürüyor ve bu melek bu sayfayı kimden alıp kime götürüyor? İki seçenek var; Ya Allah'ın bu sayfayı iletmesi için vahiy meleğini görevlendirmesi ki, Allah bir şiir vahyetti anlamına gelir zaten okuduğunuzda vahiy olmayacağı akledenler için aşikar ya da Vahiy meleği kendisi irade edip Hz. Peygambere verecekken Ali'nin kucağına attı. Sizce hangisi? Bence hiçbiri...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...