SELMAN-I FARİSÎ (R.A.)

Aslen İranlıdır. İsfahan yakınında bir köyde mecusî bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası İran’ın çiftlik ağalarındandı. Oğlunu çok sever, hiç yanından ayırmazdı. Babası onun başka bir dine girmesinden endişe ettiği için hiçbir yere gitmesine izin vermezdi. Birgün çiftliğe gitmesi gerekti; yoldan geçerken Hıristiyanların ayinini işitti ve çok etkilendi. Babası bunu anlayınca onu hapsetti. Ancak Selman-ı Farisî (r.a.) evden kaçıp Hıristiyanlarla birlikte Şam’a gitti. Oradan da Musul, Nusaybin ve Sivrihisar’a geçti. Hakkı aramak için yanına gittiği bir papaz ona, yeni bir peygamberin geleceğini bildirdi ve bazı alâmetlerinden bahsetti.

Bir kervanla Arabistan’a giderken köle olarak satıldı. Onu satın alan Yahudi, Selman’ı Kurayzaoğulları’ndan birine sattı. Selman-ı Farisî (r.a.) onunla birlikte Medine’ye gitti. Orada Resul-i Ekremi (a.s.m.) gördü. Sadakaları kabul etmeyip hediyeleri kabul edişinden ve sırtındaki peygamberlik mühründen dolayı, onun beklenen kişi olduğunu anlayarak İslâmiyete girdi.

Daha sonra Resul-i Ekremin (a.s.m.) duası ve yardımıyla kölelikten kurtuldu. Suffa Ashabı arasına katıldı. Hendek Savaşı’nın nasıl yapılacağı konuşulurken Selman şehrin etrafına hendek kazılmasının tavsiye etti. İran’ın fethinden sonra Hz. Ömer (r.a.) onu Medâyin’e vali olarak tayin etti. Aldığı maaşı fakirlere dağıtır, kendisi sepet örüp satarak geçinirdi. Selman-ı Farisî (r.a.), Medâyin’de vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...