“SENİRKENTLİ ARKADAŞLARIMIZ”

16. Lem’a’nın başında Üstad Bediüzzaman’ın kendilerine hitaben bir mektup gönderdiği ve meraka sebep olan dört meseleyi kendilerine açıkladığı talebeleridir.

Bunlardan mektubun başında adı zikredilmiş olanlar şunlardır: Hoca Sabri (r.h), Hâfız Ali (r.h), Mesud (r.h), Mustafa’lar (r.h), Hüsrev (r.h), Re’fet (r.h), Bekir Bey (r.h), Rüşdü (r.h), Lütfi’ler (r.h), Hâfız Ahmed (r.h), Şeyh Mustafa (r.h)
Yükleniyor...