SEYDİŞEHİR

Akdeniz Bölgesinde, Konya iline bağlı bir ilçedir. Küpe Dağı’nın eteğinde kurulmuştur. Yüzölçümü 2.207 km2 olan ilçe, kuzeyde Beyşehir, kuzeydoğuda Meram, doğuda Akören ve Ahırlı, güneydoğuda Yalıhüyük ilçeleri, güneyde yine Ahırlı ve Antalya, batıda ise Derebucak ilçesiyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağlarla çevrilidir. İlçenin orta kesimindeki düzlükler Seydişehir Ovası adıyla anılır. İlçe halkı geçimini tarım, sanayi ve ticaretten sağlar. Madencilik ve sanayi, ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

2000 yılı rakamlarına göre ilçe nüfusu 38.107, köyleriyle birlikte toplam nüfusu 91.293’tür.

İlçe toprakları 1381’de Osmanlıların eline geçmiştir. Daha sonra bir süre Karamanlıların yönetiminde kalmış ve 1446’da da İkinci Mehmed tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. 19. yüzyıl sonlarında Konya vilâyetinin merkez sancağına bağlı bir kazâ olarak yönetilmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...