ŞEYH ABDURRAHMAN-I TÂĞÎ

Üstad Bediüzzaman’ın büyük biraderi Molla Abdullah’ın bağlı olduğu Hazret-i Ziyaeddin’in babasıdır. Nurs köyü civarındaki Tağ Medreseleri sahibi Abdurrahman Tağî’nin kabri Nurşin’dedir.

“Seyda” namıyla tanınan Abdurrahman Tağî, Gavs-ı Hizan Seyyid Sıbgatullah’ın halifesidir. Onun gayret ve himmetiyle bu bölgede çok sayıda hocalar ve âlimler yetişmiştir.

Üstad Bediüzzaman henüz dokuz-on yaşlarında iken bu mübârek zâtın talebesi olmuştu. O zamanlar Abdurrahman-ı Tağî, Nurslu talebelere, bilhassa küçük Said’e çok alâka gösteriyordu. Geceleri yatarken üzerini örtüyordu. Nurslu talebelerin içinden birisinin İslâmiyete çok büyük hizmetler edeceğini, İslâmı tecdid edeceğini söylüyordu.

Abdurrahman-ı Tağî, l886 yılında rahmete kavuşarak Nurşin’de defnedilmiştir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...