ŞEYH BAHİD EFENDİ

Asıl adı Şeyh Muhammed Bahid bin El-Matî olan Şeyh Bahid Efendi 1854 yılında Mısır’da doğdu ve 1935’te vefat etti. Zamanın ünlü âlimlerinden dersler aldı. Ezher Üniversitesini birincilikle bitirdi; daha sonra aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çeşitli ilim dallarında dersler verdi.

Mısır’da çeşitli yerlerde kadılık yapan Şeyh Bahid; daha sonra İskenderiye’ye müfettiş olarak atandı. Şeyh Bahid, Mısır Şeriat Mahkemesi heyetinin azalığını ve başkanlığını ve bir dönem Mısır Diyanet Reisliği yaptı. Bir çok dini eser kaleme aldı.

Şeyh Bahid Efendi bir seyahat için İstanbul’a geldiğinde Bediüzzaman’la tanıştı. Bir sohbet esnasında ona şöyle bir soru sordu: “Osmanlı Devletindeki hürriyete, Avrupadaki medeniyete ne diyorsunuz? Bunlar hakkında fikriniz nedir?”

Bediüzzaman bu soruya şöyle cevap verdi: “Osmanlı Devleti Avrupa ile hamiledir. Avrupa gibi bir hükümeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hamiledir. O da bir İslâm devleti doğuracak.”

Bu cevap üzerine Şeyh Bahid Efendi şöyle dedi: “Ben de tasdik ediyorum, fakat bu kadar veciz ve beliğâne bir tarzda ifade etmek ancak Bediüzzaman’a hastır.”
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...