ŞEYH SİNÛSÎ

1873 yılında doğdu. Öğrenimini amcası el-Mehdî’nin gözetiminde yaptı. Muhammed el-Mehdî vefat edince geriye Muhammed İdris adında bir oğul bıraktı. Ancak İdris’in yaşı Sinûsî Şeyhliğine uygun olmayacak kadar küçük olduğu için Sinûsî Şeyhliğine amcasının oğlu Seyyid Ahmed es-Sinûsî getirildi. İyi bir öğrenim gören Sinûsî, yoğun savaşların içinde yetişti. Cihad ve tasavvufu birleştiren en parlak örneklerden biri olarak kabul edilir. Kuzey Afrika’daki Sinûsî tasavvuf akımının üçüncü lideri konumundaydı.

Afrika’da sömürgeci İngiliz, Fransız ve İtalyan güçlerine karşı direnen İslâmî hareketin de önderliğini yaptı.

Ahmed es-Sinûsî, l. Dünyâ Savaşının sonlarında Sultan Mehmed Reşâd’ın (bk. Sultan Reşad maddesi) isteği üzerine İstanbul’a geldi. Sultan Reşâd Han, Şeyh es-Sinûsî’den İslâm birliğini yeniden tesis ve takviye etmesini istedi. Ancak İslâm âlemini dolaşmaya çıkacağı sırada Sultan Reşâd Han vefât etti. Sultan Vahdeddin’in tahta oturma merâsiminde bulundu ve bu sebeple seyahatini erteledi.

Şeyh Ahmed Sinûsî, daha sonra Sultan Vahdeddin’in isteği üzerine Kurtuluş Savaşında çalışmak üzere Anadolu’ya geçti. Anadolu’da vaaz ve nasihatler vererek halkı birliğe davet etti. Türkiye’den ayrıldıktan sonra Şam, Filistin ve Mekke’ye geçti. Hayatının son dönemlerinde Yemen İmamlığı ile Suûd Krallığı arasında tampon bir devlet olan Asîr’e yerleşti. 10 Mart 1933’de vefat edinceye kadar burada kaldı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...