SEYYİD AHMED-İ BEDEVÎ

Mısır evliyâsındandır. İsmi Ahmed olup babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber Efendimize (a.s.m.) ulaşır. Künyesi Ebü’l-Fityan ve Ebü’l-Abbas, lâkabı ise Şihabüddîn’dir. Seyyid-i Bedevî diye tanınır. Annesinin ismi Fatma binti Muhammed’dir. 1200 yılında Fas’ta doğdu. Ahmed Bedevî hazretleri altı yaşlarında iken ailesiyle birlikte Mekke’ye taşınmak için yola çıktılar. Dört sene süren uzun yolculuk sırasında yolda herkesten, yardım, saygı ve ikrâm gördüler. Mekke’ye yerleştikten bir müddet sonra babası vefat etti.

Seyyid Ahmed’in birçok lâkabı vardı. Ona, Afrika bedevîleri tarzında lisam (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı “el-Bedevî” deniliyordu.

Hicrî 633 tarihinde gördüğü bir rüya üzerine Irak ve Şam’a gitti ve daha sonra Mısır’ın Tanta şehrine yerleşti. Bu suretle Bedevî, Tantavî nisbetiyle de şöhret buldu. Tasarrufu devam eden Dört Kutuptan biridir.

Kendisi yedi kıraat üzerine Kur’ân-ı Kerim okur, zamanının çoğunu ibadetle geçirirdi.

Tanta’da 41 sene kadar ömür sürdü. Ahmed-i Bedevî 12 Rebiü’l-Evvel 675 (24 Ağustos 1276) tarihinde Tanta’da vefat etmiş ve buraya defnolunmuştur. Ahmed Bedevî’nin eserlerinden bazıları şunlardır: Evrâd, Salâvatlar, Vasâya.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...