SEYYİD İDRİS

Tarihî kayıtlara göre bu isimle ön plâna çıkan üç şahsiyet vardır. Birisi, Fatih Sultan Mehmed’in padişahlığı zamanında yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmed, Hz. Peygamberin (a.s.m.) soyundan kalan kişileri araştırmış, Seyyid İdris’i bulmuş ve kızkardeşiyle evlendirmiştir. Daha sonra Tuna havalisine hân tayin etmiş; o bölgenin vergi ve buna benzer diğer işleri için görevlendirmiştir.

Aynı isimle anılan ikinci Seyyid ise, İdrîsîler hanedanın kurucusudur. Tam adı, İdrîs bin Abdillâh bin el-Hasen bin el-Hasen bin Ali bin Ebî Tâlib’tir. Doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi yoktur. Medine’de doğan Seyyid İdris, ömrünün büyük bir kısmını bu günkü Fas toprakları üzerinde yer alan Velîle şehrinde geçirdi. 793 yılında zehirlenme sebebiyle vefat etti ve Velîle yakınlarındaki Zerhûn şehrine defnedildi.

Seyyid İdris adıyla tanınan üçüncü Seyyid de, Şafiî mezhebine bağlı olan ve 1950 yılında vefat eden kişidir. Birinci Dünya Savaşı boyunca Arabistan'daki İslâm şehirlerini korumaya çalıştı. Mektubat’ta kast edilen Seyyid İdris’in bu sonuncusu olma ihtimâli büyüktür.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...