SHAKESPEARE

İngiliz şair ve oyun yazarı olan William Shakespeare 1564 yılında İngiltere’de doğdu, 1616’da yine İngiltere’de öldü. Elizabeth ve Rönesans dönemi İngiliz tiyatrosunun başlıca temsilcisi olan Shakespeare, Batı dünyasında adından en çok söz edilmiş oyun yazarıdır. Oyunları defalarca sahnelenmiş ve yorumlanmış, yabancı dillere çevrilmiş ve tiyatrolarda sergilenmiştir. Shakespeare İngiliz tiyatro tarihinin “altın çağı”dır.

Eserlerinde kendi çağının toplumsal-kültürel miras temeli ve Rönesans Hümanist düşüncesi doğrultusunda hareket etmiştir. Tiyatronun amacını “tabiata ayna tutma” olarak görmüş; insan tabiatındaki her türlü duygu ve çatışmayı hafızalarda yer edinecek şekilde yansıtmaya çalışmıştır. Çeşitli dillere çevrilen eserleri arasında en tanınmış eseri Romeo ve Juliet’tir.
Yükleniyor...