ŞİA

Hz. Osman’ın (ra) şehit edilmesinden sonra İslâm aleminde büyük çalkantılar yaşanır. Şam valisi Hz. Muaviye (ra), Hz. Osmanın katilleri bulunana kadar Hz. Ali’ye (ra) biat etmeyeceğini söyler. Gelişen olaylar zinciri sonucunda, müslümanlar arasında Cemel ve Sıffin savaşları olur. Bu savaşlarda binlerce müslüman hayatını kaybeder.

İşte bu çalkantılar ve fitneler içinde Hz. Ali’nin yanında yer alanlara, taraftar anlamında Şii denilmiştir. Bu ilk şiilerin (şia-yı ula) Hz. Ebubekir ve Hz. Ömeri reddetme gibi bir durumları yoktur. Fakat daha sonra şiilik yeni bir boyut kazanarak müstakil bir fırka, hatta fırkalar haline gelmiştir. Bu fırkalardan biri Hz. Ali’nin nübüvvetine, bir başkası ilahlığına kadar işi götürmüşlerdir. Bunlara ğulat-ı şia denir.

İmamiye şiası “imamet nassla olur” görüşünü kabul eder. Onlara göre, Hz. Alinin ilk halife olması gerekirdi. Fakat bu hak kendisinden gasbedilmiştir. Günümüz şiileri çoğunlukla bu grupta yer alır.

Zeydiye, şii fırkalarının en mutedilidir. Bunlar Hz. Alinin ilk halife olması gerektiğini söylemekle beraber, diğer üç halifenin hilafetini reddetmezler. Bu fırka, günümüzde Yemen’de devam etmektedir.

Yükleniyor...