SİBİRYA

Büyük çoğunluğu Rusya Federasyonu içinde yer alır. 11 milyon km2’lik yüzölçümüyle batıdan doğuya doğru üç ana kesimden oluşur. Birinci kesimde, Batı Sibirya Ovası, ikinci kesimde Orta Sibirya Platosu, üçüncüsünde ise Rusya Uzakdoğusu yer alır. Üzerinde Amur, İndigirka, Yama ve Kolıma Irmakları bulunur. Yer altı kaynakları açısından zengindir. Bölge, uzun ve sert geçen kışlarıyla tanınır.

Bölgeye adını Sibir Hanlığı verdi. 1581’de bu hanlığın yıkılmasının ardından Sibirya, Rus denetimine girdi. Fakat bölgeye 1905 yılına kadar kaçaklar ve devletin sürgüne gönderdiği köylüler dışında kimse yerleşmedi. Daha sonra Trans-Sibirya Demiryolunun yapılmasıyla göç başladı. 1960’larda bölge halkının başka yerlere göç etmeye başlamasıyla nüfus yine azaldı.

Üstad Bediüzzaman, l. Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düştüğünde, Sibirya taraflarında Kosturma (bk. Kosturma maddesi) bölgesinde 2,5 yıl zorunlu ikâmete mahkûm edilmişti.
Yükleniyor...