SİNOP

Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ilimizdir. Yüzölçümü 5.862 km2 olan Sinop, doğu ve güneyinde Samsun ve Çorum, batıda Kastamonu illeri bulunur. Kuzey ve kuzeydoğuda ise Karadeniz'le çevrilidir. Büyük bölümü kırsal kesimde yaşayan il halkı geçimini tarım, ormancılık ve balıkçılıktan sağlar.

Tarihi çok eskilere dayanan ilde çok sayıda tarihî eserler bulunur. Sinop Kalesi, Balat Kilisesi, Muînüddin Süleyman Pervane (Alaeddin) Medresesi, Alaeddin Camii, Saray Camii, Fethi Baba Mescidi, Cezayirli Ali Paşa Camii, Sultan Hatun ve Hatunlar türbeleri ve Aslan Çeşmesi bu eserler arasındadır. 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Sinop'un toplam nüfusu 227.933'tür.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...