Yirminci Devâ

İçerikler


  1. "Amma vehmî hastalık kısmı ise, onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır." depresyon, panik atak gibi hastalıklara önem vermeyip üstüne gidilmezse kendini tekrar ediyor?

  2. "Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir." Hastalığın vehmi kısmına örnek verir misiniz?

  3. "Tedavi için ilâçları almak, istimal etmek meşrudur; fakat tesiri ve şifayı Cenâb-ı Haktan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifayı da O veriyor." İlaç ile şifa arasındaki münasebet nasıldır?

  4. Depresyon gibi bir rahatsızlığa yakalanan bir kardeşimizin, Nurları okudukça malesef hastalığının daha da artması veya o zanda olması gibi bir durum var. Bu kardeşimiz için nasıl bir tavsiyeniz olur?

  5. Dünyanın varoluşundan günümüze kadar gelen, bazı depresyon ve manik depresif gibi manevi hastalıkların tedavisi için, şu an tıpta fazla bir ilerleme görülmüyor. Hastalar Risalesi'nde bu hastalıkların bahsi hangi kısımda geçiyor?

  6. "... Habbeyi kubbe yapar; kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahud insafsız doktorlara rastgelse, evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; yoksa ya aklı gider." Buradaki "Aklı ve malı gider" ne demektir?

  7. Üçüncü Söz'de: "Zarar ve menfaat O'nun elindedir." deniyor. Yirmi Beşinci Lem'a'da ise: "Vehim devam ederse hakikate inkılab eder." deniyor. Bu iki cümleyi nasıl telif edebiliriz?

Yükleniyor...