İkinci Maksat, Dördüncü Esas

İçerikler


 1. Kıyamet, yalnız dünya ile mi alakalıdır ki, sadece dünya zikredilmiş?

 2. "Dünyanın, kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır." cümlesini izah eder misiniz, kabiliyetten kasıt nedir?

 3. Yirmi Dokuzuncu Söz'deki, kıyamet için istenen muktazileri nasıl anlamalıyız? Yani kıyamete ne gerek var, ölenler hesabı görülüp direkt gidecekleri yere gönderilseler olmaz mı?

 4. Bir çiçekte veya insan bedeninde çalışan zerreler, her birinin ayrı görevi mi var, yoksa bir görevi bitirip başka bir görevde mi çalışıyorlar? Mesela, yaprağın taşekkülünü tamamlayan zerreler, bu defa da çiçeğin teşekkülü için mi harekete geçiyorlar?

 5. Her şeyin kendi zararına değişmesi ve bozulması kanunu, ahiretin varlığına nasıl delildir?

 6. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde; teknolojik olarak bir kolaylık ve suhulet görünüyor. Eski çağlarda yaşayan insanların zorluk çekmelerinin hikmeti ne olabilir?

 7. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu, her şeyin kendi zararına değişmesi ve bozulması kanunu, ahiretin varlığına nasıl delildir?

 8. Üstad kainatta çok dengelerin ve ilişkilerin bulunduğunu belirtiyor. Kıyametin kopmasının da bu ilişkilerden birinin bozulmasına bağlıyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 9. Allah ebedi olduğu için, onun sıfat ve esmaları da ebedi ve sınırsızdır. İnsan fani olduğu için, sıfat ve istidatları da fanidir, sınırlıdır. Ancak ahirette ebedi yaşayacaktır. Ahirette istidatlarındaki sınır da kalkacak mı?

 10. Kıyametten sonra bazı esmanın tecellisi nasıl olacak?

 11. Kainattaki bütün mevcudat (bitkiler ve hayvanlar) itaat halinde; insan neden asi?

Yükleniyor...