ŞUAYB (A.S.)

Hz. Şuayb’ın babasının adı Mekil’dir. Medyen ve Eyke ahalisine peygamber olarak gönderilmiştir. Meyden, Hz. İbrahim’in oğullarından birinin adıdır. Hicaz’la Filistin arasında Kızıl Deniz sahilinde bir bölgeye yerleştiği için buraya Medyen, halkına da Ashab-ı Medyen denilmiştir. Eyke de Medyen’e yakın bir bölgedir.

Hz. Şuayb çok fasih Arapça konuşurdu. Beliğ ve tatlı dilli; akıllı ve dirayetli bir insandı. Bu sebepten Resûl-i Ekrem (a.s.m.) kendisinden “Hatîbü’l-Enbiyâ” diye bahsetmektedir.

Medyen halkı ticaretle meşguldü. Ancak kavmin ileri gelenleri hilelere başvurarak halkı ekonomik yönden çok zor durumda bırakıyorlardı. İnsaf ve adalet duygusu neredeyse kalmamıştı. Hz. Şuayb böyle bir durumdayken bu kavme peygamber olarak gönderildi. Onları tatlı dille hakka davet etti. Bu tür zulümlerden vazgeçmeleri hususunda onları uyardı. Kendilerine tebliğ edilenleri yapmazlarsa Medyen halkının başına çok büyük bir azap geleceğini haber verdi. Ancak halkı buna aldırmadı ve zulme devam ettiler. Hz. Şuayb, Medyenlilerden ümidini kesince Cenâb-ı Hakka dua etti. Kavmin ileri gelenleri mü’minler hakkında bir katliam hazırlığına girişmişlerdi. Bu sırada bir gece şiddetli bir sayha ve bir zelzele ile helâk oldular. Eyke halkı da onu alaya aldı ve onlar da ortalığı kasıp kavuran yakıcı bir sıcaklıkla helâk oldular.
Hz. Mûsâ (a.s.) Hz. Şuayb’ın kızlarından biriyle evliydi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...