SUDAN

Resmî adı, Sudan Cumhuriyetidir. Afrika’nın en büyük ülkesi olarak, 2.505.813 km2 yüzölçümüne sahiptir. Ülke kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etyopya, güneyden Kenya, Uganda ve Zaire, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya’yla çevrilidir. Başkenti Hartum olan ülkenin, 1999’daki nüfusu 28 milyondur. Resmî dil Arapça’dır. Halkın büyük çoğunluğu Arapça konuşur. Bunun yanı sıra bazı yerel diller de konuşulmaktadır.

Sudan’daki en büyük etnik unsur, nüfusun yaklaşık % 50’sini oluşturan Sudan Araplarıdır ve bunların % 99’u Müslümandır. İkinci etnik unsur, nüfusun % 11.5’ini oluşturan Dinkalardır. Genellikle güney bölgelerde yasayan Dinkaların çoğunluğu yerel dinlere mensup veya Hıristiyandır.

Resmî din İslâmdır. Halkın % 83’ü Müslüman, % 10’u yerel dinlerin mensubu, % 7’si Hıristiyandır. Müslümanların tamamı Sünnî ve çoğunluğu Şafiî, bir kısmı da Malikîdir. Ülkenin en önemli tarım ürünü, daha çok kuzeyde yetiştirilen pamuktur.

Sudan halkı, 639’da Amr ibnu’l-As (r.a.) tarafından Mısır’ın fethedilmesinden sonra, Müslümanların ticaret için Sudan’a gitmesiyle İslâmı tanıdı. 1821’de de Osmanlı Devleti Sudan topraklarını ele geçirdi. 1899’da İngiliz güçleri Sudan’a girdiler ve Sudan 1 Ocak 1956’da bağımsızlığını elde edinceye kadar İngiliz işgalinde kaldı. 1989’da ise gerçekleştirilen askerî darbeden sonra, ülke yönetiminde köklü değişiklikler gerçekleştirildi.

Üstad Bediüzzaman Sünuhat isimli eserinde Suda ve Habeş gibi ülkelerin Batılı sömürgeci ülkeler tarafından baskıya uğradığını, bu ülkelerdeki Hıristiyanlara her türlü desteği sağlarken, Müslümanları ezdiklerini söyler.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...