Block title
Block content

SÜFYAN BİN UYEYNE

 

Süfyan bin Uyeyne, tabîinin önde gelen hadis ve tefsir alimlerindendir. Hicrî 107 (725) yılında Kûfe’de doğdu, 198 (813) yılında Mekke’de vefat etti. Henüz dört yaşındayken Kurân-ı Kerimi ezberledi. Yedi yaşlarında hadis yazmaya başladı.

Süfyan bin Uyeyne, Kûfe’den Mekke’ye gelerek yerleşti ve vefatına kadar orada kaldı. Mekke’de pek çok âlimler yetiştirdi. İmâm-ı Şafiî onun talebelerindendir.

Süfyan bin Uyeyne, zahid, muttaki ve salih bir zât olarak tanınır. Hadis ve tefsir ilimlerine dair kitaplar telif etmiştir. Bunlardan ikisi et-Tefsîr ve el-Câmî’dir.

Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1983 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...