SÜFYAN BİN UYEYNE

Süfyan bin Uyeyne, tabîinin önde gelen hadis ve tefsir alimlerindendir. Hicrî 107 (725) yılında Kûfe’de doğdu, 198 (813) yılında Mekke’de vefat etti. Henüz dört yaşındayken Kurân-ı Kerimi ezberledi. Yedi yaşlarında hadis yazmaya başladı.

Süfyan bin Uyeyne, Kûfe’den Mekke’ye gelerek yerleşti ve vefatına kadar orada kaldı. Mekke’de pek çok âlimler yetiştirdi. İmâm-ı Şafiî onun talebelerindendir.

Süfyan bin Uyeyne, zahid, muttaki ve salih bir zât olarak tanınır. Hadis ve tefsir ilimlerine dair kitaplar telif etmiştir. Bunlardan ikisi et-Tefsîr ve el-Câmî’dir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...