SÜLEYMAN (A.S.)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hz. Davud vefat ettiği sırada on dokuz oğlu vardı. Bunlardan biri de Süleyman (a.s.) idi. (bk. Dâvud(a.s.) maddesi)

Cenâb-ı Hak Hz. Davud’un saltanat ve peygamberliğine onu varis kılmıştı. Hz. Süleyman’a hem dünya hem de mâneviyât saltanatı verildi. Bu iki saltanatla Hz. Süleyman, halk üzerinde tam ve âdil bir hükümranlık kurdu. Süleyman (a.s.), babasının vasiyeti üzerine Mescid-i Aksâ’yı inşâ ettirdi.

Hz. Süleyman’a kuşların dillerinin öğretilmesi, rüzgârın emrine verilmesi, cinlerin emrine verilmesi, kendisine muhteşem bir saltanat verilmesi gibi mu’cizeler verildi. Bu mucizelerle Süleyman (a.s.) kuşlardan, cinlerden ve insanlardan oluşan muhteşem bir ordu kurdu. Bütün bu nimetler karşısında şöyle demişti: “Doğrusu ben bu iyi malları, Rabbimi hatırlatıp zikretmemi sağladıkları için sevmekteyim.” (Sad suresi, 32).

Hz. Süleyman, kırk yılllık dillere destan bir haşmet ve saltanat geçirdikten sonra vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...