SÜLEYMAN ÇELEBİ

Bursa’da doğmuş, iyi bir tahsil görmüş ve devrinin büyük mutasavvıflarından Emir Sultan’a mürid olmuştur. Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı sarayına intisap etmiş, Bursa Ulu Câmi'inde imamlık yapmıştır.

Süleyman Çelebi’nin en tanınmış eseri, Peygamber Efendimiz (a.s.m)’e derin bir sevgisini ifade ettiği Mevlid adıyla anılan “Vesîletü’n-Necât”tır. Manzume tarzında kaleme alınan bu eser şu bölümlerden oluşur: Tevhid (Allah’ın birliği), Münâcât (Allah’a dua), Velâdet [Peygamber Efendimizin (a.s.m.) doğumu], Mu’cizât [Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizeleri], Mirâc [Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Miracı], Vefat [Peygamber Efendimizin (a.s.m.) vefatı].

Süleyman Çelebi, 1422 yılında vefat etmiştir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...