SÜLEYMANİYE

Süleymaniye şehri, 1534 yılından itibaren Osmanlı yönetimi içinde Musul'a bağlı yerleşim merkezlerinden birisiydi. Bu şehirle birlikte Erbil, Kerkük, Musul ve Hanekin şehirlerini içine alan Süleymaniye, Birinci Dünya Savaşını ve 1918 Mondros Ateşkes Antlaşmasını takip eden zaman içinde İngilizlerin kontrolüne girdi. 23 Nisan 1920’de toplanan Millet Meclisi, aldığı bir kararla adı geçen şehirlerin bulunduğu bölgeyi Misak-ı Millî sınırları içinde kabul etmişti. Ancak, sonraki yıllarda yaşanan çalkantılar ve özellikle İngilizlerin uyguladıkları yoğun baskı neticesinde, 16 Aralık 1925 tarihinde Musul bölgesi Irak Manda yönetimine bırakıldı. 5 Haziran 1926 tarihinde de Türkiye, yapılan Ankara Antlaşması ile, Milletler Cemiyeti tarafından belirlenen Irak sınırını kabul etmek zorunda kaldı.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...