SÜRÂKA

Tam ismi Ebu Süfyan Sürâka bin Mâlik’tir.
Resul-i Ekrem (a.s.m.), Hz. Ebû Bekir (r.a.) ile beraber hicret için Mekke’den çıktıklarında, Kureyş kabilesinin önde gelen isimleri Peygamber Efendimizle, Hz. Ebû Bekir’i öldürene veya esir edene çok miktarda mal, para vereceklerini vaad ettiler. Miktarını da 100 deve olarak bildirdiler. Bu ödülü almak isteyen Sürâka, atıyla yola çıktı.

Sürâka sonunda Hz. Peygambere (a.s.m.) saldıracak kadar yaklaşmıştı ki, birden atının ayakları kuma saplandı. Atını kurtardıktan sonra yine hamle yaptı ve yine atın ayakları kuma saplandı. Bu durum üç defa tekrarladı. Bunun üzerine aklı başına gelen Sürâka, Resulullah’tan (a.s.m.) yardım istedi. Böylelikle Resulullah’ın duasına mazhar olan Sürâka Mekke’nin fethinde Müslüman oldu. Hz. Osman’ın (r.a.) halifeliği döneminde, Hicrî 24. senede vefat etti.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...