SURİYE

Suriye’nin resmi adı Suriye Arap Cumhuriyetidir. Başkenti Şam (bk. Şam maddesi) olan ülkenin yüzölçümü 185.180 km2’dir.

Bir Ön Asya ülkesi olan Suriye kuzeyden Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan Lübnan ve Akdeniz’le çevrilidir. Önemli akarsuları başlangıcı Türkiye olan Fırat, Asi ve Habur ırmaklarıdır. Topraklarının % 33’ü tarıma elverişlidir.

Ülkenin 1999 yılı rakamlarına göre nüfusu 16.500.000’dür. Resmî dili Arapça’dır. Bunun yanı sıra Kürtçe, Türkçe gibi değişik milletlerin dilleri de konuşulmaktadır.

Halkın % 74’ü Sünnî Müslüman, % 11’i Nusayridir.

Suriye ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayanır.

Bugünkü Suriye toprakları Hz. Ömer (r.a.) döneminde M. 634, 635 ve 636 yıllarında gerçekleştirilen seferlerde fethedildi. Sırasıyla Emevîler, Abbasîler, Mısır hükümdarları, Selçuklular ve Eyyûbîlerin yönetiminde kalan Suriye 1250-1303 yılları arasında Moğol saldırılarına maruz kaldı. Ardından Memlüklerin eline geçti. 1517’de de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı devletine katıldı. 1920’de Fransızlar tarafından işgal edildi. Halk bu işgale karşı direniş gösterdi ve 1944’te Fransızlar Suriye’nin bağımsızlığını tanımak zorunda kaldılar. Bu tarihten sonra da Suriye bir darbeler ülkesi oldu. 1949, 1954, 1961, 1962, 1963, 1966 ve 1970 yıllarında birbirinden farklı darbeler gerçekleştirildi. 1971’de devlet başkanlığı görevini Hafız Esad üstlendi ve 2000 yılında vefatına kadar yönetimde kaldı. Onun ardından da yönetime oğlu Beşşar Esad gelmiştir.
Yükleniyor...