SÜRYÂNÎ

Süryânîlerin kökleri, kaynaklara göre, milâttan önceki çağlarda yaşayan Ârâmîler ile Âsûrîlere kadar uzanır.

Süryânice dili, Sâmi dilleri grubuna bağlı bir Ârâmî lehçesidir. Eski çağlarda Ârâmîce, Suriye ve Mezopotamya'daki Ârâmî toplulukları tarafından kullanılmıştır. Bu toplulukların büyük çoğunluğu daha sonraları Hıristiyan olunca, Süryânice bir anda Hıristiyan dili olmuştur. Yaşadığımız yüzyılda hâlâ yazım ve konuşma dili olarak, en yaygın seviyede Ortadoğu ülkelerinde kullanılmaktadır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...