TABERÂNÎ

Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerindendir. Künyesi Ebul-Kâsım’dır. 873-971 yılları arasında yaşadı. Hadis dinlemeye 13 yaşında başladı. İlim için Medâin, Harameyn, Yemen, Mısır, Bağdat, Kûfe, Basra, İsfahan, Cezire gibi pek çok beldeleri dolaştı, binden fazla şeyhden hadis dinledi. Babası yetişmesi konusunda onunla özel olarak ilgilendi. Birçok ilmî seyahatlere babası ile çıktı. İlmi geniş, eserleri çoktur.

Hayatı boyunca 50’ye yakın eser kaleme aldı. Taberânî’ye, nasıl olup da bu kadar ilmi elde ettiği sorulunca “30 yıl hasır üzerinde yatmakla” diye cevap vermiştir. Yaklaşık yüz yıl gibi uzun bir ömrü olduğu ve küçük yaşında hadis dinlemeye başladığı için, naklettiği hadis-i şerifler konusunda şüphe olmamıştır.

En mühim eseri el-Mu’cemu’l-Kebir’dir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...